Net zoals de verschillende Porsches hun eigen karakteristiek hebben, zijn ook Porsche-rijders niet allemaal hetzelfde.
Bij Rennsport is er altijd de mogelijkheid om in te spelen op de mannier waarop u uw Porsche gebruikt. 
Aan een Porsche die als dagelijks vervoermiddel gebruikt wordt, worden andere onderhoudseisen gesteld, dan een Porsche die overwegend op het circuit wordt bereden.
Rennsport kijkt naar de mannier waarop u van uw Porsche gebruikt maakt. Samen met u wordt vervolgens bepaald wat het beste plan van aanpak is.